La rassegna audio/video

La rassegna audio/video

RaiUno
10/06/2009
Tg1

filmato
RaiDue
10/06/2009
Tg2

filmato
RaiTre
10/06/2009
Tgr Toscana

filmato
Sky
10/06/2009
SkyTg24

filmato
Class Cnbc
10/06/2009
Report

filmato
Class Cnbc
10/06/2009
Linea Mercati

filmato